Przejdź do treści
Logo

BACTOFF P20-01/BACTOFF MAX P20-01 Preparat dezynfekcyjny/biobójczy


Charakterystyka:

Jest to preparat do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni nieporowatych o działaniu wirusobójczym (w tym na koronawirusa), bakteriobójczym, grzybobójczym. Nie zawiera alkoholu.

Bactoff P20-01 przeznaczony jest do bezpośredniego powszechnego i profesjonalnego użycia.

Bactoff MAX P20-01 jest produktem skoncentrowanym do profesjonalnego użycia po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:30 przez przeszkolone osoby.

Przeznaczenie:
Łatwy w użyciu, do stosowania w warunkach domowych oraz miejscach publicznych, gdzie niezbędne jest zachowanie najwyższych standardów higieny, np. w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, klubach fitness, basenach, szatniach, biurach. Płyny z gamy Bactoff nie zawierają alkoholu, który może powodować podrażnienia. Dezynfekowanie środkami Bactoff chroni powierzchnie przez dłuższy czas ze względu na tworzenie warstwy ochronnej. Są dedykowane do systemów zamgławiających, takich jak bramy, kurtyny, zraszacze. Profesjonalne firmy mogą korzystać z Bactoff MAX, gdzie znaczenie ma transport dużych objętości.

Sposób użycia:
Dezynfekcja rąk i powierzchni nieporowatych Naciskając dozownik rozprowadzić na czysta, suchą i nieuszkodzoną skórę dłoni ok. 2 ml preparatu i wcierać przez ok. 120 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni nieporowatych nanieść ok. 2 ml produktu na czystą powierzchnię (ok. 0,5 m2) i odczekać minimum 120 sekund. Maksymalna krotność dozowania wynosi 2 ml, maksymalnie 20 razy na dobę. Po zastosowaniu spłukać dłonie i powierzchnie wodą pitną. W większej skali użycia zapewnić wentylację pomieszczenia.

Przeciwwskazania: 
Nie stosować przy nadwrażliwości na jakiekolwiek składniki preparatu. Nie zaleca się stosowania na gotowych podłogach drewnianych, marmurze, miedzi, aluminium, mosiądzu, powierzchniach malowanych, tkaninach i plastiku akrylowym. Długotrwała ekspozycja może powodować uszkodzenie stali nierdzewnej.

Pierwsza pomoc
Kontakt ze skórą: W przypadku podrażnienia zasięgnąć porady dermatologa.
Wdychanie: Wyprowadzić osobę poszkodowaną z miejsca narażenia oraz zapewnić pomoc lekarską.
Kontakt z oczami: Płukać co najmniej przez 15 minut chłodną wodą bieżącą, skonsultować z lekarzem okulistą.

Transport:
Bactoff należy transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Preparat Bactoff P20-01 nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR. Natomiast Bactoff MAX P20-01 klasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR. Numer rozpoznawczy materiału UN1760, klasa – 8, grupa pakowania II. Transportować w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się oraz możliwością powstania uszkodzeń mechanicznych. Zabrania się transportu opakowań z preparatem pojazdami nieprzystosowanymi do wymogów transportu danego wyrobu. W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:
Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 24 miesięcy. Temperatura przechowywania wymagana 5°C do 30°C.

Warunki gwarancji:
Bactoff objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np.: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy.
Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:
Preparat dezynfekcyjny dostępny jest w opakowaniach o pojemności, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml lub w innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Metody unieszkodliwiania: usuwać do oznakowanych pojemników zgodnie z krajowymi przepisami.


Wybrane parametry techniczne:

bact

 

Zakładowa norma Nr ZN-2020/CH/122 – Bactoff P20-01
Pozwolenie nr 2155/TP/2020 z dnia 28.08.2020 r. na obrót produktem biobójczym
Bactoff P20-01 wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zakładowa norma Nr ZN-2020/CH/123 – Bactoff MAX P20-01
Pozwolenie nr 2142/TP/2020 z dnia 28.08.2020 r. na obrót produktem biobójczym
Bactoff MAX P20-01 wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
.

Wróć Wróć